RECENZE: Brent Weeks, Cesta stínů (Noční anděl 1)

Článek od: Jindra Střelec - 30.06.2010

Azoth to má v životě tak těžké, jak to jen dítě ulice může mít. Jeho život má hodnotu čtyř měďáků, které musí týden co týden odevzdat Krysovi, kápovi své Gildy. Pokud se mu nepodaří dobrý úlovek, ať už v kapsách neopatrných měšťanů nebo v bahně pod podlahou jedné z levných náleven, může jeho život skončit, aniž by na jeho obranu kdokoli hnul jediným prstem. Azoth začíná tušit, že jedinou možnou záchranou je opustit nebezpečné prostředí Doupat, kde Gildy vládnou bez omezení. Své naděje upne k jedinému muži – Durzo Blintovi, nájemnému zabijákovi, jehož se chce stát učedníkem. Má to však jeden háček, Durzo Blint dosud nikdy žádného učedníka nepřijal.

Do životů všech, ačkoli to zatím tuší jen hrstka obyvatel sídelného města Cenarie, se navíc už zanedlouho promítnou dvorské intriky, které stojí za nepříliš vzdálenou smrtí vládnoucího krále. Nejen mocní na nejvyšších postech, ale i šedé eminence skrývající své tváře v podsvětí budou již zanedlouho zataženi do bojů o moc, které rozetnou nejedno přátelství či mírovou smlouvu a donutí nejlepšího wetboye, jaký kdy žil, aby přehodnotil svá stanoviska.  

Doba se změnila. A tak zatímco dříve spousta mladých hrdinů fantasy knih nastupovala cestu ke slávě v zastoupení sil dobra a každý jejich skutek, kdy se museli chovat násilně, pro ně byl takřka neřešitelným osobním dilematem, je dnes situace v mnoha případech zcela jiná. Dnes se tak „kladným“ hrdinou může stát i mladý kluk, který pro vlastní přežití neváhá nastoupit cestu nájemného vraha. Před vlastním čtením se tak nabízí otázka, zda autor dokáže čtenáři svého hrdinu natolik dostat pod kůži, aby tuto na první pohled „zlou“ cestu přijal.  

Ztotožnit se s hlavním hrdinou – nájemným vrahem může být zpočátku skutečně problém. Azoth, který je později kvůli vlastnímu bezpečí přejmenován na Kylara, má sice od počátku jakési zábrany a čas od času i výčitky svědomí, přesto se však stává tvárnou postavou v rukách svého mistra a je na jeho pokyn schopen učinit takřka cokoli. Příliš ani nefunguje prostředí, kde Durzo Blint požívá absolutní nedotknutelnosti a klidně chodí po ulicích, i když všichni ví, kým je a že jeden den se s ním mohou v klidu napít, ale další den může stejný šálek obsahovat smrtící jed. Naproti tomu on sám je zdánlivě nedotknutelný a nikdo si ho s výjimkou jiných najatých zabijáků nedovolí ohrozit. Pokud on může využívat všech lstí a slabostí svých protivníků, proč ostatní nemohou činit totéž.

Čtenář musí přijmout realitu nastíněného světa a nepřemýšlet o logičnosti tohoto prostředí, protože… si s ním autor ve skutečnosti jen pohrává! To, co se v průběhu několika prvních desítek stránek zdálo být nepřehlednou změtí jednotlivých obrazů, se postupně mění s tím, jak řád světa získává pevné zákony a vše do sebe postupně začíná zapadat jako precizně vybroušené díly vzácné skládačky. Nejen Durzo Blint a Kylar, ale i ostatní wetboyové jsou totiž pevně svázáni pravidly a neuvěřitelně propletenou sítí intrik, která sahá od nejnižších vrstev až po nejvyšší kruhy šlechtického stavu. Od poloviny knihy se bezezbytku naplňují úvodní slova anotace, která slibuje „temnou, akcí a překvapivými zvraty nabitou fantasy.“ V okamžiku, kdy zákulisní politika konečně vyvře na povrch, zrychlí se spád děje až na hranici volného pádu a akce následuje akci. Autor přivádí na scénu temné a zkažené postavy, jejichž úkolem je pustit zlo ze řetězu. Brent Weeks se také chová jako pravý bůh a osudy všech zúčastněných pevně třímá ve svých rukou. Nikdo, ať stojí na jakékoli straně, si nemůže být jistý svým osudem a nad každým se vznáší zlověstný stín smrťákovy kosy, která často dopadá nebo se na poslední chvíli odvrací velmi překvapivě. I to rozhodně napomáhá k tomu, že příběh dokáže čtenáře udržet v napětí až do samotného konce.  

Autor si pro další pokračování nasadil laťku hodně vysoko, což s sebou ovšem může nést riziko spojené s tím, aby očekávání dokázal přetavit v další úspěch.Vypadá to ale, že Fantomprint měl v tomto případě velmi šťastnou ruku. Uvidíme, jaká bude další Kylarova cesta, která ho zavede na Hranici stínů.

Weeks, Brent: Cesta stínů (The Way of Shadows)
nakladatel: Fantom Print
překlad: Jakub Mařík
obálka: Calvin Chu
352 stran; paperback; 14510 x 205
249 kč
plánováno na květen 2010

Přidat komentář