PR+SOUTĚŽ: Měsíčník XB-1 vyhlašuje literární soutěž Daidalos 2012

Článek od: Martin Šust - 14.03.2012

Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky:

  • musí jít zásadně o původní a tiskem dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu
  • zásilku označte heslem LS Daidalos
  • maximální rozsah každé povídky je 50 normostran
  • povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích
  • povídky budou psány v normostranách jednostranně a standardním písmem
  • soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude jméno autora, jeho adresa, internetová adresa a telefon, pro orientaci i zopakovaný název zaslané povídky (povídek).
  • prosíme, nežádejte publikování povídek pod pseudonymy!

Porotou soutěže bude redakce XB-1. Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka. Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány v XB-1 a budou honorovány dle běžných tarifů našeho měsíčníku.

Vítěz:

  • získá literární cenu XB-1 Daidalos 2012 a právo výběru ilustrátora z výtvarníků spolupracujících s XB-1 (to jest jejichž ilustrace se pravidelně objevují v XB-1) a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka (v případě zájmu o výtvarnou práci zpracovanou elektronicky je odměnou autorem podepsaný tisk).
  • obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže

Autoři povídek na 2. – 5. místě obdrží:

  • pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže

Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na brněnském Fénixconu začátkem prosince 2012 – bude upřesněno dodatečně. Povídky zaslané do soutěže se nevracejí. Výsledky soutěže budou zveřejněny v XB-1 1/2013 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem. Následně budou výsledky zveřejněny také na webu časopisu XB-1.

Soutěžní práce zasílejte na adresu: Jaroslav Jiran,  Gen. Janouška 893, 198 00 Praha 9.

Uzávěrka soutěže 31. května 2012.

Přidat komentář