PR+SOUTĚŽ: Měsíčník XB-1 vyhlašuje literární soutěž Daidalos 2013!

Článek od: Martin Šust - 10.03.2013

Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky:

  • musí jít zásadně o původní a dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu
  • zásilka musí být označena heslem LS Daidalos
  • maximální rozsah 50 normostran
  • povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích
  • povídky budou psány v normostranách jednostranně a standardním písmem
  • soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rok narození, internetová adresa a telefon, pro orientaci i zopakovaný název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství.
  • prosíme, nežádejte publikování povídek pod pseudonymy!

Porotou soutěže bude redakce XB-1.

Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka.

Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány v XB-1 a budou honorovány podle běžných tarifů.

Vítěz získá literární cenu Daidalos 2013, právo výběru ilustrátora z ilustrátorů spolupracujících s XB-1 a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka, dále obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže.

Autoři povídek na 2. - 5. místě obdrží pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže.

Povídky zaslané do soutěže se nevracejí.

Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen proběhne s největší pravděpodobností na brněnském Fénixconu začátkem prosince 2013 – bude upřesněno dodatečně.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v XB-1 1/2014 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem.

Soutěžní práce zasílejte na adresu: Jaroslav Jiran,  Gen. Janouška 893, 198 00 Praha 9.

Uzávěrka soutěže 31. května 2013.

Přidat komentář