RECENZE: Robert E. Howard, Tygři moře

Článek od: Jan Žlebek - 19.01.2016

Čtyři yardy prolétl vzduchem Ska, vládce Bal-Sagothu,
než dopadl a spočinul v kaluži vlastní krve a vnitřností.

(Tygři moře, s. 62)

 

Vítej, chrabrý válečníku! Vítej zpět v dobách, kdy muži byli silní, ženy krásné a život chutnal jako víno. V časech pradávných a vzdálených, v časech plných temných kouzel i nezměrného hrdinství. Poslyš příběhy synů nejrůznějších věků, jež k sobě pojí bratrství mečů a sdílené osudy. Cormac Mac Art, Turlogh O'Brien a mnozí další z tygrů moře přes propast času vypráví o tom, že bojovali. Nesejde na tom, jestli byli dobří nebo špatní, ale že stáli proti mnoha a neustoupili.

Ah! Co na tom, že ta slova vyřkl jiný z legendárních reků Roberta E. Howarda. Vždyť pramálo záleží, jaká jména nosí, jakou kůží se odívají a jakými zbraněmi vládnou – podobají se navzájem sami sobě a jen těžko mezi nimi rozlišit. Stygijský čaroděj s černým srdcem by mohl svým rozeklaným jazykem prohlásit, že duchovní otec povídkové sbírky Tygři moře ani jiné napsat neuměl. Ale kdo ví, zda by to nebyla jeho poslední prokletá slova.

Vy, kteří nedbáte na jedovaté řeči, poslyšte do jakých zázračných časů vás zaveze pod plnými plachtami lodě fantasie Howard tentokrát. Poznejte britské ostrovy zmítané nájezdy Vikingů, navštivte hluboké lesy skrývající tajemství temných Piktů, projděte se pod žhnoucím tropickým sluncem a objevte poklady pískem zavátých dávných měst. S ocelovým mečem, pazourkovým oštěpem či moderní enfieldkou v ruce se postavte hordám nepřátel a přinuťte ty psy pykat za opovážlivost.

V mnoha ohledech dlužíme své díky za dobrodružnou výpravu do světa skutečných mužů nejen spisovateli, ale rovněž překladateli, jenž nám příběhy sepsané v mluvě pyšného Albionu přetlumočil. Michael Bronec převyprávěl příběhy dávných hrdinů jazykem, jenž se sluší a patří. Mnozí z nich proto „dí“ nebo „častují nepřátele porcí olova“ a v nouzi nejvyšší si vypomohou i přechodníky. U Thorovy krve! Ta slova kanou z úst bohatýrů jak medovina bohů.

Proklet však budiž zrádný čaroděj, jenž Howardovi našeptal, že je mu třeba prokládat historky o srdnatých mužích s mocnými zbraněmi též dějinami rozličných zemí – skutečných i neskutečných. V takové okamžiky krev vroucí v žilách chladne a zájem čtenáře chřadne. Nelze totiž srovnávati zajímavost světů stvořených pokroucenou myslí autorova dobrého přítele H. P. Lovecrafta s těmi jeho. Z díla onoho šíleného Američana si však autor místy vypůjčuje motivy i názvosloví a jeho vyprávění to svědčí. Není totiž lepšího nepřítele pro válečníkovu udatnost než prastarého zla z nezemských hlubin.

Pakliže váháš, ó širokoplecí bojovníku, zda příhody mistra Roberta E. Howarda dokáží vehnat do tvé kamenné tváře alespoň slabý stín úsměvu, pohleď na skvostnou obálku. Zde věhlasný Boris Vallejo lepou děvu sošně stavěnou, mocného bijce i krutého nepřítele vyobrazil a nelhal v ničem stran toho, jaké zboží jeho obal zakrývá. Jen těch prachbídně oděných krásek mohli autorovi tygři potkat na svých plavbách vícero...

 

„Budeme držet stráž, sáhibe?“
„Ne,“ odvětil Clarney. „Tím líp, když nám Arabové ve spánku podříznou krky. Stejně už je po nás.“
Učiniv toto prohlášení plné optimismu, bezvládně padl do písku.

(Tygři moře, s. 135)

Robert Ervin Howard, Tygři moře
(Tigers of the Sea)

Nakladatel: Laser-books
Obálka: Boris Vallejo
Překlad: Michael Bronec
Překlad básní: Jan Kantůrek
Redakce: Tomáš Jirkovský a Helena Šebestová
Rok vydání: 2015
Počet stran: 296
Provedení: brožovaná
Cena: 219 Kč

Přidat komentář