RECENZE: Robert Holdstock, Lavondyss

Článek od: Jan Žlebek - 08.02.2016

Někde daleko a hluboko, v krajinách lidského srdce a snů a děsů, tam kde končí duha a začíná deset tisíc let starý les, se skrývá bájná říše, kde všechny příběhy začínají a končí. Místo hojnosti, věčného mládí a naplnění, stejně jako hrůz, smrti a zkázy. Tohle je vyprávění o hledání a nacházení. O cestě do neznámé země. O Lavondyss.

V příběhu Tallis Keetonové se Robert Holdstock vrací podruhé do tajemného a prastarého Ryhopského lesa, v němž lidské nevědomí dokáže z hlubin povolat k životu hrdiny dávných mýtů. Společně s Tallis poznává i čtenář povahu sil, jež hvozd utvářejí. Dívčina cesta dospíváním a získávání šamanské moci, její pátrání po ztraceném bratru, záhadné zemi a smyslu neobvyklých událostí, které se kolem ní dějí... To vše patří k zasvěcovacímu rituálu nezbytnému k tomu, abyste se mohli vydat pod koruny letitých stromů spolu s autorem. Holdstock nepředkládá jednoduchý a přímočarý román, který slupnete za tři jízdy emhádéčkem. Do Lavondyss nevede značená turistka vroubená infopanely, na stránkách knihy čeká těžký příběh, kde se skutečné a neskutečné snoubí tak těsně, že rozlišení je někdy nemožné. Jenže kdyby poznávání skrytých věcí nevyžadovalo námahu, nezbylo by na světě žádné tajemství.

Kořeny jednoho z nejoriginálnějších fantasy univerz vyrůstají z Holdstockovy celoživotní posedlosti ztracenými příběhy, které zmizely někdy mezi poslední dobou ledovou a rozšířením vynálezu písma. Osudy dávných hrdinů a různé verze mýtů umí autor spojit tak, že nikdo nepozná šev, ačkoliv si jednotlivá podání mnohdy odporují. Britský spisovatel si navíc s příběhy hraje takovým způsobem, že i cizinci v Ryhopském lese, kteří mnohé z ožívajících bájí znají, musí pátrat po tom, proč a jak se věci staly. Nebo teprve stanou. Protože přesně v duchu mýtického chápání světa má čas v lese stínů jen velmi vágní význam. Mnohem důležitější jsou předurčení a role. Jenže až do konce nemusí být jasné, kdo jakou sehraje.

Samotný román se dělí do dvou částí. V první z nich dívka Tallis pátrá po cestě do lesa, který je pár mil vzdálený a přesto nedosažitelný. V druhé jako dospělá žena v nitru Ryhopského hvozdu hledá ztraceného bratra. Úvodní polovinu vypráví Holdstock napřeskáčku a představuje v ní zvláštní děvče, jehož ještě zvláštnější hry možná nejsou tak docela hry. Opatrné oťukávání se s dávnými silami podává autor velmi pozvolna a věrohodně, takže si čtenář ani neuvědomí, kdy propadl králičí norou z anglického venkova do světa mýtů starých jak led. Tallisin zápal pro místo, jež nedokáže pojmenovat, je strhující... A nikdy nedokážete s jistotou říct, co z děje patří k dílu její divoké šamanské představivosti a co ne. Druhou polovinu Lavondyss autor pojal odlišně. S odstupem několika let uzavírá příběhy hrdinčiných přátel a skrz ně i ten její. Bohužel tato část cesty do neznámé země nedokáže tak uhrančivě zaujmout. Vyváží to až samotné finále, spojující minulost s přítomností silně, až se z toho zatočí hlava. Takhle vypadá závěr mrazivý ve všech významech toho slova.

Robert Holdstock v sobě i ve svém celoživotním díle se samozřejmou elegancí spojuje zaujetí vědce se zápalem šamana. Na jednu stranu vychází z jungiánské psychologie a její teorie kolektivního nevědomí a archetypů, na druhou stranu mýty neanalyzuje nezaujatě z povzdálí, ale prožívá v příbězích na vlastní kůži. Zdánlivý kontrast přístupů ve skutečnosti vytváří nezvykle mocnou symfonii. A právě síla vize je to, co z něj dělá jednoho z nejvýraznějších autorů fantastiky. Při četbě Holdstockových knih můžete cítit duševní rozechvění, jak příběh na papíře rezonuje s těmi, které si v sobě nosíme zděděné po lovcích velké zvěře. Jediné, co se u jeho knih počítá, je síla. A Lavondyss patří k autorovým vrcholným dílům. Kdo jednou vnitřním zrakem čtenáře spatří hrdiny cestující skrz několik ročních období každý den nebo člověka měnícího se v prapůvodní les, ten bude do konce života zasažen. Nemá smysl Lavondyss srovnávat s jinými díly nebo hodnotit na ose dobrá-špatná kniha.

Protože copak je les dobrý, nebo špatný? Les je hluboký.

A plný dávných tajemství.

 

Robert Holdstock, Lavondyss
(Lavondyss)

Nakladatel: Argo
Překlad: Petr Kotrle
Obálka: Geoff Taylor
Redakce: Martin Šust, Miroslava Jarotková
Rok vydání: 2015
Počet stran: 340
Provedení: pevná vazba
Cena: 348 Kč

 

Přidat komentář