ROZHOVOR (z BristolConu): Gareth L. Powell

Článek od: Jan Křeček - 15.12.2019

Od první prodané povídky po „pokus napsat nejlepší SF trilogii od doby, kdy Iain M. Banks odložil pero“, jak se Powell nedávno vyjádřil na Twitteru, to trvalo 13 let. Do češtiny byla nedávno přeložena první část této ambiciózní trilogie, Jiskry války (2019, Triton, překlad Zdeněk Uherčík, v orig. Embers of War, 2018), ale autor toho stihl výrazně více. Třeba dvakrát získal cenu za nejlepší knihu roku od British Science Fiction Association (za Jiskry války a v roce 2013 za do češtiny nepřeložený román Ack-ack Macaque), mimo jiné mu tedy dělá společnost Miévillovo Město & město, Ve službách Spravedlnosti a Ve službách Meče Ann Leckieové nebo Řád zlomených křídel Aliette de Bodardové.

Gareth L. Powell pochází z Bristolu, navíc byl hlavním hostem conu, dokážete si tedy představit, že byl hodně vytížený. Odchytil jsem ho po jednom z panelů, za pár minut musel být zase jinde, takže rozhovor proběhl v rychlosti vestoje u vysokého stolku, na který se dal položit diktafon. Působil na mě ze všech zpovídaných autorů nejseriózněji – o to větší překvapení bylo, když jsme se dostali k tématům Jisker války, která se zdají odlehčená, třeskutě vtipná, ale přitom nebanální. Kniha v češtině vyšla, když už jsem byl v Anglii, zaznamenal jsem ji v podstatě až ve chvíli, kdy jsem se chystal na BristolCon – a od rozhovoru s autorem se těším, že si ji přečtu!

Zajímavé odkazy pro anglicky čtoucí:
Stránky Garetha L. Powella
Twitter Garetha L. Powella

Rozhovor s G. J. Stevensem
Rozhovor pro Three Crows Magazine

Zajímavé odkazy pro anglicky mluvící:

Krátký tištěný rozhovor a skoro dvacetiminutové povídání (horší kvalita zvuku) pro Bristol 24/7
Rozhovor s Timem Clarem
Hodinové povídání o psaní pro Worldshapers (úvod končí v čase 3:49; většina je přepsána do textu)

 

Rozhovor

V září 2019 vám konečně vyšly Jiskry války v češtině. Gratuluji, je to skvělé! Co si o té knize myslíte? Proč by si ji měli čeští čtenáři přečíst?

Protože je to sranda. Protože je o obnově světa po konfliktu – a obnovuje se jak lidstvo, tak jednotlivé postavy, které žijí s tím, čím prošli, snaží se vyrovnat se s tím, co udělali a co jim udělali jiní. A o nalézání nějakého obecného smyslu. Ty postavy byly na obou stranách konfliktu. Teď jsou na jedné lodi, spolupracují a snaží se vytvořit lepší svět.

Dobrá. A protože to právě bylo vydáno – spolupracoval jste nějak s překladatelem?

Ne, myslím, že překladatel odvedl opravdu dobrou práci, pokud mohu soudit. Bohužel neumím česky. Ale jo, šlo to tak nějak samo. Objevilo se pár otázek na konkrétní výrazy, ale to bylo všechno.

Postava, která se v originále jmenuje „Trouble Dog“, je do češtiny převedena jako Vrtošivá fena. Souhasíte s tím? Řešil jste to s překladatelem?

Ne, neřešili jsme to. Věřil jsem, že to přeloží dobře. Slovo „dog“ platí v angličtině pro obě pohlaví. Kdybych tu postavu nazval „Trouble Bitch“, mělo by to v angličtině příliš mnoho dalších významů. Ale vrtošivá fena zní skvěle.

Jak jste na myšlenku Vrtošivé feny vůbec přišel?

Chtěl jsem umělou inteligenci v lidské kůži. Když se u ní začne tvořit osobnost – a to je zjevně chyba v systému, válečnou loď s osobností nebo emocemi opravdu nechcete, to by bylo hrozně obtížné – tedy když začne rozvíjet své funkce, prochází stejnými zkušenostmi jako my všichni, když jsme v pubertě. S otázkami jako: Kdo jsem? Proč jsem tady? Co bych tu měla dělat? Jak je možné, že všichni kolem vědí, co mají dělat, jenom já ne? Mám náctileté děti, dceru a syna, takže jsem měl dost přesnou představu, co to znamená, když je někomu čtrnáct nebo patnáct. A představil jsem si to v jádru těžce ozbrojené válečné lodě. Je radost to psát.

To zní hodně vtipně. Vtipně na čtení, ale nechtěl bych být kapitánem takové lodi. Poslední otázka: na čem teď pracujete? Co plánujete?

Třetí díl trilogie Jiskry války vychází v Anglii v únoru příštího roku. Nevím, kdy to celé vyjde v České republice…

Ani já ne.

A píšu pro svého nakladatele další dva samostatné romány ze zcela odlišného univerza.

Výborně. Moc vám děkuji za rozhovor.Rozhovor – originál

In September 2019 your Embers of War was published in Czech, finally. Congratulations, that‘s great! What do you think about your book? Why should Czech readers read it?

Because it‘s fun. Because it‘s about rebuilding after conflict both as a race, the human race, but also as individual characters living with what they've been through and trying to come to sense of what they've done and what has been done to them. And finding some common purpose. These characters have been on different sides of a conflict. They are brought together and they are working together and trying to make the world a better place.

Good. As it‘s just been published, did you work with the translator?

No, I think the translator did a very good job as far as I can tell. I am not able to read in Czech, unfortunately. But, yeah, it seemed to be quite straightforward. There were one or two questions about what exactly this word is supposed to mean, but that was it.

Your Trouble Dog character is translated into Czech as, well, whimsical, or fickle female dog. Is it alright for you? Did you discuss this with the translator?

No, no, I didn't. I trusted him to do the best translation. The dog covers both sexes in English. I though calling it a "Trouble Bitch" would have too many other connotations in English. But a whimsical female dog sounds great.

How did you come up with the idea of the Trouble Dog?

Well, I wanted an AI that was kind of based on human fells, and when she starts to develop a personality – which is obviously a fault of the system, you don't really want a warship with a personality or emotions, because that would be terribly difficult – so, when she starts to develop her functions, she‘s going through the same kind of growing experience we all do as teenagers. With this way of thinking like: Who am I? Why am I here? What am I supposed to be doing? How come everyone else knows what they're doing and I don't? And I have a teenage daughter and a teenage son, so I‘ve very much seen from that point of view what being fourteen or fifteen is like and I imagine that in a body of a heavily armed warship. And it's just a joy to write.

Sounds really hilarious. A hilarious reading, but I really wouldn‘t want to be a captain of that ship… Last question: what are you working on right now? What are you planning?

The third book in the Embers of War trilogy comes out in the UK in February next year. I don‘t know when it all comes out in Czech…

Me neither…

And I‘m writing now another two novels for my publisher which are stand-alone stories set in a different universe.

Ok, great. Thank you very much for the interview.


Poděkování patří Monice Slívě Dvořákové, která rozhovor přepsala z nahrávky, a Polly Galisové, která mi pomohla s přepisem méně srozumitelných pasáží. Za případné chyby v přepisu a překladu může právě a pouze autor rozhovoru.
Thanks to Monika Slíva Dvořáková, who transcripted the interview, and to Polly Galis, who checked some of the difficult parts of the interview. All remaining errors in both transcription and translation are mine.

Komentáře

Jenom doplním, že překlad 2. dílu Fleet of knives byl nedávno odevzdaný. Vydání knihy tak plánujeme na 1. čtvrtletí 2020.

Přidat komentář