Přihlásit se k odběru zdroj XB - 1
Měsíčník sci-fi, fantasy a hororu
Aktualizace: před 2 hodiny 6 min

Vyhlášení literární soutěže Daidalos 2023

13. Leden 2023 - 11:15
Měsíčník XB-1 vyhlašuje literární soutěž DAIDALOS 2023! Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky: – musí jít zásadně o původní a dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi (publikace pouze na internetu se nepočítají), fantasy nebo fantastického hororu – zásilka musí být označena heslem LS Daidalos – maximální rozsah 80 tisíc znaků včetně mezer (pozor na mezery u kapitol a jejich oddělení například řadou xxxx. I tyto znaky se počítají!) – povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích – povídky budou psány jednostranně a standardním písmem – soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rok narození, internetová adresa a telefon, pro orientaci i název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství. – prosíme, nežádejte publikování povídek pod pseudonymy! Porotou soutěže bude redakce XB-1. Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka. Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány v XB-1 a budou honorovány podle běžných tarifů XB-1.